Klimatsmart mjölkproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det övergripande syftet med detta projekt är att ta fram kunskap som bidrar till att minska mejeriprodukternas utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv.
 
Den positiva miljöprofilen av mejeriprodukter och mjölkproduktion är betande mjölkkor i en hage med en mångfald av örter. Tyvärr finns det också negativa miljökonsekvenser av mejeriprodukter, inkluderas hela kedjan från tillverkning och transport av insatsmedel, odling  (handelsgödsel, foder, diesel) till mjölkpaketet i konsumentens kylskåp finns det många steg där miljöproblem kan uppstå.

Exempel på detta är; kväve- och fosforförluster vid hantering av stallgödsel och utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av handelsgödselmedel, metanutsläpp från nötkreaturens foderomsättning, koldioxidutsläpp orsakade av förändrad markanvändning i foderproduktion på södra halvklotet, utsläpp av fossil koldioxid vid transport av mejeriprodukter från mejeri till butik och vidare till konsumentens kylskåp samt ett stort beroende av fossil energi i mejeriprodukternas hela livscykel.

Utsläpp av klimatgaser från mjölkproduktion kommer principiellt från tre olika källor,
- Kolets och kvävets kretslopp i stallgödsel och i marken.
- Metanutsläpp från kon eg. våmmikroberna och även vid omsättning av framförallt flytgödsel.
- Koldioxid som genereras vid användningen av fossila energikällor både på gårdsnivå (direkt och indirekt) och mjölkens vidare hantering fram till konsument.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2009 - 2012

Projektansvarig: Christian Swensson tillsammans med Christel Cederberg och Ulf Sonesson SIK och Anna-Karin Modin Edman, Svensk Mjölk.
Övriga medverkande: Projektet genomförs av doktorand Maria Henriksson.

Publiceringar:
Refereegranskade artiklar

1. Flysjö, A., Henriksson, M., Cederberg, C., Ledgard, S. and Englund, J-E.  2011. Various parameters effect on the carbon footprint of milk production in New Zealand and Sweden.  Agricultural Systems 6: 459-469.

2. Flysjö, A., Cederberg, C., Henriksson, M. and Ledgard, S. 2011. How does co-product handling affect the carbon footprint of milk? – case study of milk production in New Zealand and Sweden.  The International Journal of Life Cycle Assessment, 16:420-430.

3. Henriksson, M., Flysjö, A., Cederberg, C. and Swensson, C. 2011. Variation in carbon footprint of milk due to management differences between Swedish dairy farms. Animal  5:9, 1474-1489.

4. Flysjö, A., Cederberg, C., Henriksson, M. and Ledgard, S. 2011. The interaction between milk and beef production and emissions from land use change – critical considerations in life cycle assessment and carbon footprint. Journal of cleaner production, in press. 

Konferensbidrag

1.Henriksson, M., Flysjö, A., Cederberg, C. & Englund, J-E. 2010. Uncertainties and variation in carbon footprint for milk production in Sweden estimated by Monte Carlo simulation. Abstract. Green House Gases and Animal Agriculture Conference, Banff Canada 3 – 8 October.  (poster)

2.Henriksson, M. & Swensson, C. 2010. Feeding strategies play a key role for greenhouse gas emissions from Swedish dairy production. Abstract. Green House Gases and Animal Agriculture Conference, Banff Canada 3 – 8 october.  (poster)

3.Flysjö, A., Henriksson, M., Cederberg, C. and Ledgard, S. 2010. The challenge to harmonise carbon footprint (CF) calculations for milk from different regions
- a case study from Sweden and New Zealand
. Proceedings. VII international Conference on Life Cycle Assessment in the agri-food sector, Bari, Italy, 22-24 sept (oral presentation)

4.Flysjö, A., Henriksson, M., Cederberg, C., Ledgard, S., Barnett, J. and  Dalsgaard Johannesen, J. 2010. Analysing the carbon footprint (CF) of milk production in New Zealand and Sweden. Abstract. IDF (International Dairy Federaation) World Diry Summit 2010, Auckland, New Zealand 8-11 nov. (poster)

5.Henriksson, M. & Swensson, C. 2011. The impact of feeding strategies on greenhouse gas emissions from dairy production in Sweden. Book of Abstracts of the 62nd Annual meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Stavanger Norway 29 aug-2 sept.  (oral presentation)

Övrigt

1.Swensson, C. & Henriksson, M. 2010. Foderodlingen en kolsänka på mjölkgården! www.greppa.nu.

2.Swensson, C., Henriksson, M. & Edman Modin, A-K.2010.  Klimatsmart svensk mjölkproduktion. Forskning Special nr 9, Svensk Mjölk. 18 maj.

3.Swensson, C. &  Henriksson, M. 2010. Hur mäter man metanavgång från nötkreatur. Forskning Special nr 21, Svensk Mjölk. 22 nov.

4.Henriksson, M., Flysjö, A. 2011. Foderproduktion och metanbildning i våmmen står för 85-90% av mjölkens klimatpåverkan - resultat från studie av mjölkproduktion i Sverige och Nya Zeeland, LTJ-Faktablad nr 2011:17.


Kontaktinformation