Dagsljus i stallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar?

Projektet avser kunskapsuppbyggnad kring en ny konstruktion för bättre utnyttjande av dagsljus och dess användbarhet i djurstallar och motsvarande lokaler. Arbetet kommer resultera i rekommendationer för användning av dagsljus för att minska energiförbrukningen av artificiell inomhusbelysning samt hitta en belysningslösning som är lönsam på kort sikt, dvs 4-5 år.

I projektet kommer dagsljussystem från Solatube® (Nordamerika) och Velux (Nordiska tillverkare) att studeras för att utvärdera hur de skulle kunna komplettera och i vissa fall ersätta artificiell belysning i djurstallar.

Målet med studien är att ta reda på hur väl dessa dagsljussystem kan fungera i praktisk drift i ett djurstall med en miljö som resulterar i både dammig och nersmutsad utrustning. Erhållet ljusutbyte i aktuell djuravdelning uppmäts och jämförs med förväntat som beräknats med hjälp av belysningsprojekteringsverktygen DiaLux (Dial, 2010) och Rayfront (Mischler, 1998).

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och kommer att utföras i samarbete Lantbrukets Byggnadsteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp och institutionen för Energi och Byggnadsdesign (EDB), Lunds Universitet (LU).

Projekttid: 2013.01.01 - 2014.12.31

Projektansvarig: Hans von Wachenfelt
Övriga medverkande: Torsten Hörndahl, SLU i Alnarp; Niko Gentile, Jiangtao Du och Marie-Claude Dubois från EDB, LU.

Publiceringar:

Alejandro Pacheco Diéguez', Niko Gentile, Hans von Wachenfelt, Marie-Claude Dubois. (2016). Daylight Utilization with Light Pipe in Farm Animal Production: A Simulation Approach. Journal of Daylighting 3, 1-11.

von Wachenfelt, H, Vakouli, V., Pacheco Diéguez’, A., Gentile, N., Dubois, M-C., Jeppsson, K-H. (2015). Lighting energy saving with light pipe in farm animal production. Journal of Daylighting 2, 21-31.

Hans von Wachenfelt, Vaia Vakouli, Alejandro Pacheco Diéguez’, Niko Gentile, Marie-Claude Dubois, Knut-Håkan Jeppsson. 2015.  Lighting Energy Saving with Light Pipe in Farm Animal Production. Journal of Daylighting, Solarlits, South Korea.

Pacheco Diegez, A. 2014. Light Pipes. Forward raytracing as a predictive tool and key design parameters . Master thesis at the inst. of Energy and Building Design, faculty of Engineering, LTH, Lund.


Kontaktinformation