Dammhalter i slaktgrisstall med energibesparande ventilationssystem

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Utvecklingen inom lantbruksbyggandet går idag mot energibesparande ventilationssystem och klimatsmarta djurstallar. Ett exempel på energibesparande ventilationssystem är att fördela den friska tilluften närmare djuren så att ventilationseffektiviteten blir bättre och ventilationsflödet genom stallet kan minskas utan att djurens luftmiljö försämras. Vid BT´s försöksgård i Odarslöv har två nya slaktgrisavdelningar byggts för utvärdering av bl.a. energibesparande ventilationssystem. Syftet med projektet är att utvärdera luftmiljön för skötaren i ett djurstall med ett energibesparande ventilationssystem. Utvärderingen genomförs genom att dammhalter samt dammets partikelstorlek jämförs med konventionellt ventilationssystem.

Projektet är finansierat av KSLA, SLO-fonden

Projekttid: 2013-2014

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Övriga medverkande: Gösta Gustafsson, Sven Nimmermark, Jos Botermans.

Publiceringar:


Kontaktinformation