Gummimattor i grisningsboxar: hållbarhet och effekter på sugga och smågrisar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Ledinfektioner hos nyfödda diande smågrisar är ett stort problem i den svenska smågrisproduktionen. Uppskattningsvis drabbas mellan 10 och 20 % av smågrisarna av detta lidande.

Skador under klövarna och på knäna hos smågrisarna är en bidragande orsak som leder till att smågrisar får ledinflammationer. Detta på grund av att dessa skador kan bli en inkörsport för infektioner.

Att finna golvlösningar som inte ger upphov till förslitningsskador i samma utsträckning är därför önskvärt. Förutom infektioner och dödlighet innebär lidandet en nedsatt tillväxt hos de grisar som överlever och ett merarbete för djurskötarna. Dödlighet, nedsatt tillväxt, merarbete och mediciner innebär en stor kostnad, vilken kan beräknas till ca 75 SEK per kull (vid 10 % prevalens). I Sverige föds ca 280 000 kullar per år och med en kostnad på 75 kr per kull innebär det en förlust på 21 miljoner kronor årligen (praktisk erfarenhet, SvDHV).

Syftet med det aktuella projektet är att jämföra skador på ben och klövar hos smågrisarna samt effekter på suggan (liggbeteende och tider för suggan att resa och lägga sig) i grisningsboxar med gummigolv alternativt betonggolv.

Målsättningen är att hitta en golvlösning, som håller för miljön i en grisningsbox och som reducerar skador på smågrisarnas ben och klövar samtidigt med att den ger ett bra underlag för suggan.

 

Projektet är finansierat av xxx

Projekttid: xxx

Projektledare: Anne-Charlotte Olsson.
Övriga medverkande: NN.

Publiceringar:


Kontaktinformation