Minskad fosfor i gödsel från ungnötsuppfödning

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Målet med detta projekt är dels att undersöka fosfor(P)-balansen på nötköttsgårdar genom en fältstudie dels ge förslag till sänkt utfodringsnorm av P till ungnöt. Bakgrunden till projektet är det finns indikationer på överutfodring av P till nötkreatur. All gödsel kommer att innehålla en viss mängd P – det gäller att dock att minimera denna mängd så mycket som möjligt.

Vid fältstudien används en amerikansk snabbmetod för att fastställa fosforstatus på besättningsnivå. Erfarenheter från fältstudien kan används för att utforma ett rådgivningsverktyg som kan användas för att snabbt fastställa P-status på besättningsnivå.

Projektet är finansierat av SLF
Projekttid: 2009-2012

Projektansvarig: Christian Swensson.
Övriga medverkande: Anders Herlin.

Publiceringar:


Kontaktinformation