Minskning av smågrisdödligheten genom användning av ´cups´ till smågrisar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Att utfodra extra mjölk till smågrisar i ´cups´ kan vara ett sätt att minska smågrisdödligheten under digivningen. I detta projekt kommer vi att bygga upp systemet med ´cups´ på en grisgård. Sedan kommer vi att dokumentera systemet och beskriva eventuella skötselproblem. Vi kommer att visa systemet för näringen i form av studiebesök och demonstration.

Projektet är finansierat av: Partnerskap Alnarp, Lantmännen och Svenska foder.

Projekttid: 2015

Projektledare: Jos Botermans


Kontaktinformation