Mjölk med omega-3 fettsyror med beaktande av närproducerat foder och minskande metanutsläpp

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till att öka kunskapen kring hur utfodringsåtgärder kan öka halten öka halten omega-3 fettsyror i mjölk. Målsättningen är att studera omega-3 innehållet i mjölk från 10 gårdar om utfodrats med ett särskilt tillskottsfoder som skall öka omega-3 halten i tankmjölken. Målsättningen är också att det foder som används är närproducerat och därigenom bör utsläppen av växthusgaser minska.
Totalt 10 gårdar ingår i studien varav 5 utfodras med foder från Svenska Foder och 5 med foder från Lantmännen.
Studien pågår. under totalt 4 månader varav tillskottsfodret utfodras under 2 månader. Provtagningar av tankmjölk görs varannan vecka och gårdarnas utfodring kartläggs noggrant regelbundet under studien.

Projektet är finansierat av Skånemejerier och Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2010-2012

Projektansvarig: Christian Swensson.
Övriga medverkande: Anders Herlin, Lena Nyberg och Anna Forslid.

Publiceringar:


Kontaktinformation