Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Att hålla hästar utomhus även under Nordiska förhållanden i enkla byggnader året om är ett ekonomiskt intressant alternativ som dessutom ger hästarna möjlighet till mycket fysisk aktivitet och social kontakt. De förväntade klimatförändringarna med mer extrema väderförhållande såsom högre sommartemperaturer och lägre vintertemperaturer kan bli en utmaning för hästarnas välbefinnande och förmåga att reglera sin kroppstemperatur.

LBT kommer att tillsammans med Universitetet for miljø- och biovetenskap (UMB) och Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi (SLU-Uppsala) genomföra ett svenskt-norskt projekt som nyss anslagits av SLF-häst. Projektets mål är att studera hästars behov av skugga och skydd i sommarklimat och behov av tillskottsvärme och täcken i vinterklimat. LBT kommer huvudsakligen att studera effekten av olika ligghallars utformning på hästens väder- och insektsskydd under sommaren.

Projektet är finansierat av Stiftelsen hästforskning

Projekttid: 2012-2014

Projektansvarig: Michael Ventorp.
Övriga medverkande: Elke Hartman, Knut Boe, Kristina Dahlborn.

Publiceringar:


Kontaktinformation