Råd för hur man skyddar sig mot smittspridande fåglar i och runt omkring stallar för nötkreatur

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Fåglar kan vara ett problem ur smittspridningssynpunkt och lantbrukarna tycks uppleva fåglar som ett problem. Fåglar kan bland annat ha betydelse i spridning av salmonella och ett salmonellautbrott kan få stora ekonomiska konsekvenser. Det finns inga råd eller rekommendationer tillgängliga för lantbrukarna i Sverige som ger svar på frågor rörande hur man begränsar antalet fåglar i stallar eller runt utfodringsplatser. Inom projektet görs en studie av problem med fåglar inom mjölkproduktionen. Det görs också en sammanställning av vilka hjälpmedel för fågelskydd som finns tillgängliga idag, samt av de råd och rekommendationer som finns från andra länder. Medel har erhållits för en mindre studie.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2010-2012

Projektansvarig: Madeleine Magnusson.
Övriga medverkande: Torsten Hörndahl.

Publiceringar:

Rosberg, Ida, 2011.Fåglar och spridning av salmonellasmitta - råd till mjölk- och nötköttsproducenter. Grundnivå, G2E. Alnarp, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgård och jordbruksvetenskap, SLU 


Kontaktinformation