Samma liggbås under hela uppfödningen av ungtjur genom enkla modifikationer av inredningsdetaljer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

För dikalvsproducenter som behåller kalvarna för vidare uppfödning till slakt och för mottagare av säsongsmässigt födda kalvar är det svårt att hålla djuren i samma stallsavdelning under hela uppfödningen om denna består av liggbås. Det sker en stor förändring av djurens storlek från avvänjning (5-7 mån, ålder) tills djuren går till slakt vid
11-16 månaders ålder. Studien går ut på hur man med enkla avgränsningar i liggbåset skall kunna hålla djur i samma stallavdelning under hela uppfödningstiden med bibehållen djurvälfärd/djurskydd, god djurhygien och med rimliga krav på skötsel.
Förslagna sätt att modifiera inredningen i liggbåsen medger ett effektivt utnyttjande av byggnader för säsongsuppfödda kalvar av köttras. Djuren behöver inte flyttas under uppfödningen och hela byggnaden utnyttjas under hela stallsäsongen. Producenterna kan utnyttja det arbetseffektiva och resurssnåla liggbåssystemet för denna typ av uppfödning vilket gynnar deras ekonomi.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2011-2014

Projektansvarig: Anders Herlin.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation