System för kalvar och ungdjur i KOSTALLPLAN - Komplettering till rådgivningssajten för planering av stallar för kor i lösdrift

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Lantbrukare och rådgivare har starkt påpekat behovet av att komplettera KOSTALLPLAN med "System för kalvar och ungdjur". Kalvar och ungdjur glöms ofta bort vid nybyggnad och blir kvar i gamla byggnader med dålig djurmiljö och tung och orationell skötsel som följd. Projektet skall därför systematisera kunskap och erfarenheter kring hållning av kalvar och rekryteringskvigor. Kapitlet skall ge klara råd och anvisningar om hur olika tekniska komponenter, arbetsrutiner, utfodring och kvalitetsprogram tillsammans skapar goda betingelser för ungdjuren och arbetet samt god ekonomi.
Referensgrupp med SLU-forskare och representanter näringen används för att uppnå maximal kompetens och användarperspektiv och ge anvisningar för upplägget vilka system och delar som skall beskrivas och hur. Specialister från LBT och andra inst/org kontaktas för att skriva och illustrera respektive avsnitt. Ref-gruppen yttrar sig över materialet som sedan i redigerad form kan läggas in på KOSTALLPLAN.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2009-2011

Projektansvarig: Krister Sällvik.
Övriga medverkande: Flera berörda forskare på LBT.

Publiceringar:
Kostallplan på nätet (original)
KOSTALLPLAN version 2


Kontaktinformation