Utveckling och demonstration av teknik för en energieffektiv grisproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Detta projekt är en del i en större helhet som innebär ett helhetsgrepp på miljöaspekterna i samband med djurhållning med initialt fokus på grisproduktion.

Syftet med projektet är att utveckla och demonstrera ny innovativ teknik och metodik som reducerar energiförbrukningen i stallar för grisproduktion. Dessutom förväntas att tekniken ska ge positiva effekter som mindre påverkan på omgivande miljö, bättre djurhälsa och ett bättre arbetsklimat.

I projektet kommer två stallavdelningar för vardera 72 slaktgrisar att byggas om. Två olika sätt att ta in luft och två olika sätt att ta ut luft kommer att testas.

Resultatet kommer att spridas som LTJ-faktablad och i facktidningar. Dessutom kommer resultatet att spridas genom demonstrationer av systemet, närvara på utställningar och redovisning på konferenser.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och SLF

Projekttid: 2011-2013

Projektansvarig: Jos Botermans.
Övriga medverkande: NN.

Publiceringar:


Kontaktinformation