Utegångsdjur

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Köttdjur som hålls utomhus under vintern håller sig varma genom att äta tillräckligt mycket foder och genom att undvika att förlora värme. När det inte finns tillgång till något byggt väderskydd minimerar djuren sin värmeförlust genom att t e x ställa sig i linje med vinden så
att vindavkylning undviks, söka skydd i terrängen bakom en häck eller i en skog eller genom att ställa sig nära i en grupp och där dra nytta av de andra djurens värmestrålning.

I projektet avser vi undersöka hur mycket nötkreatur verkligen använder sig av möjliga naturliga klimatskydd vid olika vinterklimat. Djuren kommer att utfodras väl men kommer endast i vissa fall ha tillgång till byggda väderskydd. Vi kommer kunna bättre förstå vilka krav som ställs på det landskap som djur i utedrift under vintern behöver för att undvika köldstress. I projektet skall vi beskriva betesmarkerna med hjälp av datoriserade system s.k. GIS och följa djurens rörelser och uppehållsplatser med hjälp av sattelit (GPS). Vi kommer också följa hur djuren vilar, står och går med hjälp av aktivitetsmätare.


Projekttid: 2008-2011

Projektansvarig: Anders Herlin
Övriga medverkande:


Publiceringar:

 


Kontaktinformation