Val av liggplats och väderskydd för dikor i utedrift

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning dikor som vistas utomhus året runt utnyttjar terräng och vegetation vid olika väderlek under vintern och var de har sina liggplatser och hur dessa karaktäriseras.

Djur i tre besättningar med ca 20-250 dikor med låg djurtäthet skall studeras under två vintersäsonger. Gårdarna skall ha utedrift med nötkreatur av köttraser, och ligga i södra Sverige, Västergötland och Mälardalen för att representera olika klimatförhållanden, markförhållanden och ha olika förutsättningar i de naturliga naturförhållandena.

Varje besättning besöks vid tre olika perioder, november-december, januari-februari och mars-april, för att täcka in olika årstider med olika väderlek, temperatur och dagsljuslängd och beskrivningar görs av gällande förhållanden på gårdarna.

Registreringar görs av djurens vistelseområde med GPS, djurens aktivitet och liggbeteende med aktivitetsmätare, samt liggplatsernas egenskaper genom beskrivningar av områden djuren legat på.

Projektet är finansierat av SLF och Partnersskap Alnarp

Projekttid: 2009-2012

Projektansvarig: Anders Herlin.
Övriga medverkande: HMH och LRF Skåne.

Publiceringar:


Kontaktinformation