Kombination av LED och EKD: nya möjligheter till energibesparing och växtstyrning i växthusodling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Bättre möjligheter till växtstyrning är av stor vikt för att åstadkomma god produktkvalité vid rätt tidpunkt och med en minimerad insats av kemiska växtregulatorer. Tidigare projekt utförda vid SLU Alnarp med medel beviljade från SLF har påvisat stor potential för att styra växterna med hjälp av ljuset, dels med hjälp av extrem kortdag (EKD), dels genom belysning med LED-ljus i definierade spektra.  Avsikten med det sökta projektet är att kombinera dessa två tekniker för uppnå synergieffekter och utveckla en ny odlingsmetodik som leder till energibesparing, minskad eller eliminerad användning av retarderingsmedel samt bättre produktkvalité vid produktion av prydnadsväxter och grönsakssmåplantor i växthus.

Projektet är finansierat av SLF

Projektledare: Karl-Johan Bergstrand


Kontaktinformation