Den rena och den varma staden

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Detta är ett samverkansprojekt som finansieras av Vinnova (Utmaningsdriven Innovation) och leds av Lunds Kommun. En bred grupp med offentliga aktörer (Lunds kommun, VA Syd, ESS), universitet (LTH, SLU) och företag (Alfa Laval, AnoxKaldnes, BioMil, Lunds Energikoncernen, Purac) har satts samman för att ta fram en helhetslösning för avloppsvatten och för att öka möjligheten för återvinning av näringsämnen och energi utvinning. I projektet arbetar vi med olika infallsvinklar exempelvis att använda spillvärme för att värma avloppsvattnen vilket ökar biogasproduktionen. I andra steget kan mikroalger att användas för att fånga näringsämnen.

Kontakta: Malin Hultberg


Kontaktinformation