Optimering av tillskottsbelysning i växthusodling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vid odling av grönsaker och blommor i växthus används ofta tillskottsljus för att kompensera för dåliga ljusförhållanden, särskilt under vinterhalvåret.  Detta är en energikrävande process eftersom det krävs väldigt mycket ljus. Hittills har tillskottsbelysning främst använts inom odling av prydnadsväxter (krukväxter) och vid plantuppdragning under vinterhalvåret. På senare år har man även börjat med året-runt odling av grönsaker, vilket inneburit att användningen av belysning i växthus ökat, främst i länder som Nederländerna, Norge och Finland. Orsaker till detta är främst marknadens krav på försörjning av produkter året om samt det faktum att tillskottbelysning kan öka avkastningen med upp till 3 gånger den avkastning som uppnås om man odlar i enbart naturligt ljus. I dagsläget används oftast högtrycksnatriumlampor (med gulaktigt sken) för belysning i växthus. Denna teknik har använts i cirka 40 år. På senare år har det skett en snabb utveckling inom belysningsteknik och flera nya teknologier som skulle kunna användas som växthusbelysning har kommit ut på marknaden. Bland dem verkar LED-tekniken särskilt intressant, i synnerhet möjligheten att skräddarsy ljusets spektrala sammansättning, och även reglera ljusets styrka och sammansättning för olika tillfällen på dygnet eller olika faser i växtens utveckling. Detta ger helt nya möjligheter för odlaren att styra sina växter med hjälp av ljuset. Dels kan man öka fotosyntesen genom att använda de våglängder av ljuset som har störst påverkan på klorofyllet, dels kan man påverka hur växterna växer, t.ex. stäckningstillväxt, skottutveckling, blomning och rotutveckling. I det aktuella projektet utforskas och utvärderas de nya möjligheterna att utnyttja ljuset för styrning av växterna och optimering av tillväxten inom växthusodling.  För att utnyttja ljuset optimalt är det också viktigt att andra parametrar, t.ex. temperatur och CO2-halt i växthuset anpassas efter ljuset.  Även detta behandlas inom ramen för projektet.


Kontaktinformation