Produktion av Spirulina, en proteinrik mikroalg, med biogödsel som näringskälla

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projekt fokuserar på möjligheterna att producera foder av hög kvalitet genom algodling. Det specifika målet är att utveckla ett odlingsmedium baserat på biogödsel för Spirulina, en ätlig och proteinrika fotosyntetiserande mikroorganism som har potential som en framtida foderresurs. Spirulina kan odlas i förhållandevis enkla odlingssystem eftersom den växer alkalisk miljö, vilket minskar risken för kontaminering. Det är också en flercellig organism som kan skördas lätt. Det långsiktiga målet är att utveckla en svensk produktion av Spirulina och därmed införa en ny proteingröda.

Projektet finansieras av Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning


Kontaktinformation