Akvaponik - framtida odlingssystem för miljövänlig och säker livsmedelsproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Restvärme från olika industriella processer är en resurs som har stor potential för användning i växthusodling i allmänhet och i akvaponiska (AP) system specifikt. Vattentemperaturer, som ligger mellan 11-21 °C, är en av knäckfrågorna i dessa miljöer. För framgångsrik tillämpning av AP system måste kunskapsluckan rörande temperatureffekter i dessa produktionssystem slutas.

Syftet av projektet är att utveckla strategier för effektiv användning av restvärme från industri.  Effekten av vattentemperaturer i AP system på tillväxt hos fisk samt hos olika växthuskulturer samt vegetabiliernas kvalitet är i fokus.

Projektet finansierades av Stina Werner Stiftelsen

Projektledare: Sammar Khalil


Publikationer:

Khalil S. (2014) Akvaponik- forskning på gång kring nya odlingssystem. Viola 11:30-31


Kontaktinformation