Åtgärder för bekämpning av rotsjukdomar i jordgubbsodling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Rotsjukdomar är ett allvarligt problem i jordgubbsodlingar. Binab T är ett effektivt och snabbväxande växtskyddspreparat som har stor potential att bekämpa växtsjukdomar på båda rötter och blad samt främja planttillväxt.

Projektets mål var att undersöka möjligheten att använda den antagonistiska potentialen hos Binab T för att bekämpa rotpatogener i jordgubbsodlingar tillhörande svampsläkten Phytophthora respektive Verticilium

Bekämpning av rotpatogener med hjälp av Binab T undersöktes på tre olika jordgubbssorter som odlades I tunnel. Tillväxt- respective växtpatalogiska analyserutfördes vid sidan av studier på mikrobiella profiler I odlingssystem

Projektet finansierades av Svenska Jordbruksverket (SJV).

Projektledare: Sammar Khalil


Kontaktinformation