Effekt av vattentemperatur på spridning av rotsjukdomar i akvaponiskt system

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Intresse för tillämpningar av akvaponiska system i miljöer där spillvatten är en tillgänglig resurs är stort. En förutsättning för denna tillämpning är ökad kunskap om effekten av vattentemperatur på spridning av sjukdomsalstrare som angriper rötter i systemet.

I denna studie är algsvamper som tillhör släktet Pythium är modellorganismer.  Syftet med projektet är att undersöka om och hur Pythium sprids vid låg vattentemperatur.

Projektet finansierades av Tillväxt Trädgård.

Projektledare: Sammar Khalil


Publikationer:

Khalil S. (2014) Akvaponik och restvärme - framtida strategier för hållbar matproduktion. LTV Faktablad 2014:24


Kontaktinformation