Produktkvalité hos växter odlade i akvaponiska system

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet bygger på att utveckla hälsosamma och miljövänliga livsmedel genom avancerade tillämpningar av integrerade växt- och fiskodlingssystem av typen akvaponik. Grönsaker och fisk är näringsrika livsmedel som utgör en bas i livsmedelsförsörjningen i stora delar av världen.

Projektet är första steg mot optimering av akvaponiska system lämpliga för urbana och peri-urbana miljöer och syftar till att öka bakgrund kunskapen om akvaponisk miljöprofil samt om faktorer i sådana system som påverkar tillväxt och kvalité hos grönsaker. Fokus är på kväveflödet i akvaponiska system, effekten av odling i akvaponiska system på tillväxt och produktkvalité.

Projektet finansierades av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Projektledare: Sammar Khalil


Kontaktinformation