Energieffektiv avfuktning i växthus genom värmeväxling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet behandlar avfuktning i växthus med hjälp av luftbehandlingsaggregat där värmeväxling mellan fuktig från-och torrare tilluft ingår. Detta kan användas som komplement till luckventilation och skuggvävar för att på ett mer aktivt sätt styra och kontrollera luftfuktighet och temperaturen i växthus. Under ett år genomförs energi- och klimatmätningar i ett litet, väldefinierat växthus. Huset är byggt för värmeteknisk forskning och kommer i detta fall att utrustas med ett luftbehandlingsaggregat med värmeväxling mellan från- och tilluften. Fukten tillförs växthusluften artificiellt med hjälp av ett system med dysor för befuktning. Mätningarna utnyttjas för att bestämma systemets prestanda under olika klimatförhållanden. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad bestäms för olika temperaturer samt luftfuktigheter. Med kännedom även om drifttiderna för aggregatet beräknas sedan återvunnen energimängd på årsbasis. I steg två görs generaliserande simuleringsberäkningar.

Projektet är finansierat av Formas

Projekttid: 2010-2013

Projektansvarig: Sven Nimmermark.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation