Ensilagedensitetens variation i plansilor – dimensioneringsunderlag

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Kvalitet och egenskaper hos ensilage i plansilor varierar med en rad faktorer. Variationen kan bl.a. orsakas av skördeförhållanden, inläggningsmetod, silostorlek och uttagningssätt. På uppdrag av Abetong AB genomför LBT en orienterande studie i 2 plansilor av hur ensilagets densitet varierar med olika inläggningshöjd. Huvudsyftet var att utröna på vilket sätt en ökad inläggningshöjd påverkar mängden foder i silon.
Av resultaten hittills framgår i plansilorna varierade TS-densiteten avsevärt i ensilaget främst beroende på materialet som läggs in men också beroende på skördeförhållande och packning. Från den genomförda undersökningen torde man kunna dra slutsatserna att för ”normalskördat” gräsensilage:
- minskar TS-halten nedåt i ensilaget - i medeltal 1,3 %/m i våra mätningar
- ökar TS-densiteten nedåt i ensilaget - i våra mätningar upp till ca 8 %/m. Denna ökning skulle innebära att man, då man ökar silohöjden, inte bara får en geometriskt större volym för foder utan även en genomsnittligt högre TS-densitet i ensilaget.

Projektet är finansierat av A-betong och SLO fonden.

Projekttid: 2011-2012

Projektansvarig: Christer Nilsson.
Övriga medverkande:

Publiceringar:

Nilsson, C. 2011. Ensilagedensitetens variation i två plansilor (Silage density variations in bunker silos – two case studies). SLU, Lantbrukets byggnadsteknik. Intern rapport. 


Kontaktinformation