Förutsättningar och möjligheter för solceller i lantbruket

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Arbetet syftar till landsbygdsutveckling och ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag genom identifiering av lämplig teknik för utnyttjande av solceller i lantbruket. Specifikt är syftet att elproduktion med solceller skall ge ökande intäkter, minskande energikostnader och minskande miljöstörningar.
Målet är att
- Sammanställa nuvarande kunskapsläge.
- Identifiera kunskapsluckor som kan bli aktuella att utforska
Projektet kommer att genomföras vid Lantbrukets byggnadsteknik (LBT) vid SLU. Följande ingår:
1. Inventering av befintlig teknik som kan användas för att utnyttja solceller i landsbygdsföretag:
- Fördjupad litteraturstudie
- Studiebesök till relevanta forskningsinstitutioner, dels i Sverige dels utomlands. Preliminärt bedöms Tyskland och Nederländerna och möjligen också Spanien vara aktuella
2. Inventera möjliga nationella och internationella samarbetspartners och sammanställa deras forskning avseende solcellsteknik, tekniska system, och marknad.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2012-2013

Projektansvarig: Sven Nimmermark.
Övriga medverkande: Torsten Hörndahl.

Publiceringar:


Kontaktinformation