Utarbetande av mätmetod för bestämning av värmeegenskaper i liggunderlag för utegångsdjur vintertid

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Värmeegenskaperna i djurens liggytor har stor betydelse för djurens välfärd. Hållande av utegångsdjur lyfter fram frågeställningar om hur markbeskaffenheten påverkar värmeförluster och termisk komfort i liggytor utomhus. Frågan är hur olika marktyper, markfukt samt strölager påverkar liggytors värmeegenskaper. Det behövs därför en objektiv mätmetod för att bestämma olika liggytors värmeegenskaper för utegångsdjur. För att bestämma olika liggunderlags lämplighet måste liggunderlagens värmemotstånd bestämmas. Avsikten är att utarbeta en mätmetod för att mäta värmeegenskaper för olika liggunderlag utomhus för nötkreatur och får. Metoden bygger på att mäta temperaturens avklingningsförlopp hos varmt vatten i ett isolerat kärl i kontakt med liggunderlaget. Genom att analysera vattentemperaturens tidsförlopp för avklingning kan värmeledningsförmågan i kontaktytan bestämmas.

 

Projektet är finansierat av KSLA, SLO-fonden.

Projekttid: 2014-2015

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson

Projektledare: Knut-Håkan Jeppsson
Övriga medverkande:

Publiceringar:

 


Kontaktinformation