Information till hundägare

Senast ändrad: 17 juni 2021

Har du en renrasig hund? Är hunden i så fall gammal och frisk eller har den diagnostiserats med någon av de sjukdomar vi studerar?

Vår forskning täcker många av hundens genetiska sjukdomar från olika typer av cancer till hjärt- och kärlsjukdomar och inflammatoriska sjukdomar, epilepsi och ögonsjukdomar. Se våra projekt- och rassammanställningar för att se om din hund passar in i någon studie:

Att medverka är enkelt!

Om du har en hund som passar in på urvalskriterierna för något av våra projekt ringer eller mailar du projektets kontaktperson. Vi ordnar så att ett blovprov tas från hunden, antingen på Ultuna i Uppsala, eller så kontaktar vi din lokala veterinär. Blodprovet tas från hundens framben av behörig personal och du som hundägare behöver inte betala för provtagningen om vi har verifierat att hunden passar i något projekt.

En ras som vi inte samlar från kan vi tyvärr inte betala för, men vi blir naturligtvis tacksamma om ni kan ta prover ändå.

Från blodet får vi bl a DNA som vi använder för olika molekylärgenetiska analyser. All information om dig och din hund hanteras konfidentiellt. Läs mer om vad som händer med provet när det kommit in till oss!

Se hur det går till i den här informationsfilmen, eller läs mer om vad som händer med ditt inskickade prov.

 

Hittar du inget projekt att medverka i?

En ras som vi inte samlar från kan vi tyvärr inte betala för, men vi blir naturligtvis tacksamma om ni kan ta prover ändå.

Blanketter

Här är de två dokumenten som behövs vid provtagningen för samtliga projekt:

För samtliga projekt ska en hälsoenkät fyllas i

För vissa projekt krävs ytterligare en blankett

Fakta:

Vad betyder det att en ras finns med i ett projekt?

Hundgruppen vill klargöra att de raser som ingår i våra forskningsprojekt inte är mer sjuka än andra raser. De raser där det idag bedrivs forskning har valts ut på olika kriterier, t ex en engagerad rasklubb, men det finns många sjukdomar där vi inte bedriver någon forskning. Det finns också flera raser som har de sjukdomar vi forskar på, men som av olika anledningar inte ingår i projekten.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se