Om hundgenetikgruppen

Senast ändrad: 20 maj 2021

Forskningen bedrivs i Sverige som ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Universitet, Svenska kennelklubben, specifika rasklubbar och försäkringsbolaget AGRIA. Stora delar av vår forskning är dessutom i nära samarbete med Broad Institute (USA).

Vår forskningsgrupp består av all tänkbar expertis inom området: veterinärer, genetiker, läkare, bioteknologer, epidemiologer, tumörbiologer, kardiologer och immunologer:

Cecilia Rohdin
Erik Bongcam
Erik Axelsson
Erling Strandberg
Göran Andersson
Helene Hamlin
Henrik Rönnberg
Ingrid Ljungvall
Jeanette Hanson
Jennifer Meadows
Jens Häggström
Josefin Söder
Katja Höglund
Kerstin Bergvall
Kerstin Lindblad-Toh
Maja Arendt
Matteo Bianci
Matthew Webster
Per Arvelius
Ragnvi Hagman
Sara Westerberg
Sergey Kozyrev
Susanne Gustafsson
Tomas Bergström
Åke Hedhammar
Åsa Karlsson


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se