Information till veterinärer

Senast ändrad: 17 juni 2021

Blodprover från hundar som, av er veterinärer, har diagnosticerats att vara sjuka eller friska är värdefulla för oss. Vi vill därför underlätta för dig att bidra med prover till våra projekt.

Varje projekt är unikt och det är därför inte möjligt att göra en generell instruktion. Kontakta Susanne Gustafsson som lotsar dig till rätt person.

När du får in en hund som du tror passar i forskningen

När du diagnosticerat en hund med en sjukdom som vi jobbar med tar vi gärna emot prov från den om det är av rätt ras. En ras som vi inte samlar från kan vi tyvärr inte betala för, men vi blir naturligtvis tacksamma om ni kan ta prover ändå om ägaren är motiverad. Här finns sammanställningar över raser och projekt:

När en hundägare kontaktar dig för provtagning

Oftast har hundägaren varit i kontakt med oss och har alla blanketter och information med sig. Om hundägare själva kontaktar en veterinär för provtagning utan att först ha verifierat med oss att hunden passar i något projekt kan vi, i de fall det visar sig att den inte passar, tyvärr ej stå för kostnaderna.

Vi behöver

  • Två EDTA-rör (minst 1 ml, helst 4 ml per rör)
  • Två serumrör, centrifugeras gärna före transport
  • Låt djurägaren fylla i sida 1 av biobanksmedgivaravtalet och fyll själv i sida 2.

Fakturering

Vi betalar max 300 kr per provtagning om annat ej är överenskommet. Faktueringsadressen är olika för de olika projekten. Faktureringsadress finns i dokumentet Instruktioner till provtagande veterinär.

Blanketter

Här är de två dokumenten som behövs vid provtagningen för samtliga projekt:

För samtliga projekt ska en hälsoenkät fyllas i

För vissa projekt krävs ytterligare en blankett

Fakta:

Vad betyder det att en ras finns med i sammanställningen?

Hundgruppen vill klargöra att de raser som ingår i våra forskningsprojekt inte är mer sjuka än andra raser. De raser där det idag bedrivs forskning har valts ut på olika kriterier, t ex en engagerad rasklubb. Det finns dessutom många sjukdomar hos olika raser där vi inte bedriver någon forskning och det finns flera raser som har de sjukdomar vi forskar på, men som av olika anledningar inte ingår i projekten.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se