Vanliga frågor

Senast ändrad: 01 juli 2017

Vissa frågor får vi oftare än andra. Här lägger vi ut svar på de vanligaste frågorna, så om du undrar något kan det vara värt att ta en titt här.

Vart finns medgivaravtalet?

Blanketterna du behöver vid provtagningstillfället finns här.

Får jag något svar när jag lämnar blodprov från min hund?

Nej, dessa prover är till forskning, och Du kan inte räkna med att använda detta prov för andra tester. Ett av delmålen med vår forskning är att vi i framtiden ska kunna utveckla s k gentest för att se om en hund bär på sjukdomsanlag. I dagsläget behandlas din hund som en i gruppen av sjuka eller friska. Alla eventuella uppgifter som du lämnar om din hund behandlas konfidentiellt.

Veterinären vill ha mer betalt än 300 kr för provtagningen, vad gör jag då?

Vi rekommenderar att du tar ett blodprov då du ändå befinner dig hos din veterinär. Då står vi för den extra kostnaden för blodprovstagningen.

Behöver jag som djurägare stå för kostnaden för blodprovstagningen?

Nej, inte om ditt prov passar in i vår studie. Observera också att vi endast står för den del av kostnaden som utgörs av själva blodprovstagningen, inga övriga kostader vid besöket.

När respektive projektansvarig skickar ut material till dig så följer det med en instruktion för fakturering som du ger till veterinärkliniken. I den står det hur faktureringen går till, det är viktigt att kliniken uppger rätt referens (så att pengar dras från rätt projekt), vilken hund det gäller och att fakturan skickas till adressen:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala
OBS! Inte samma adress som blodprov+remisser skickas till.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se