Samarbeten

Senast ändrad: 27 november 2019

Uppsalas båda universitet i unikt samarbete

Hela hundgenetikgruppen är ett unikt samarbete mellan Uppsalas båda universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Samarbetet har pågått sedan mitten av 00-talet och har under åren resulterat i många fina forskningsresultat.

Samarbetet innebär att viktig kompetens samlas och tillsammans bildar en stark och kunskapsintensiv grupp, från biologer, och veterinärer till genetiker och bioinformatiker.

Utöver det täta samarbetet mellan Uppsalauniversiteten har vi även ett mycket givande utbyte med Broad Institute, Harvard University/MIT.

Det är på Broad som hundgenomprojektet, alltså arbetet med att kartlägga hela hundens arvsmassa (DNA) har sitt huvudsäte. Denna nya informationskälla använder vi för att hitta gener som orsakar olika sjukdomar.

Vi har även ett brett europeiskt samarbete. Det initierades genom det så kallade Lupa-projektet och har lett till att vi fortfarande har bra samarbeten med veterinärer och rasklubbar i andra europeiska länder. Läs mer om Lupa.

SciLifeLab

Hunden som modell för humana sjukdomar är ett viktigt perspektiv på vår forskning. Det utnyttjas på SciLifeLab inom ramen för komparativ genetik där kunskaperna från hund används för att studera ärftliga sjukdomar hos människa.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se