Vad händer med ditt inskickade prov?

Senast ändrad: 04 december 2019

När du deltar i vår forskning och skickar in ett prov från din hund har du oftast haft kontakt med oss angående ett speciellt projekt. Ur blodprovet som kommer in till oss utvinner vi DNA som vi gör genetiska studier på. Allt blod eller DNA som inte används direkt lagras i vår nya biobank.

Vad är en biobank?

En biobank innebär att vi samlar all information om din hund i en databas som är ihopkopplat med själva provet som lagras strukturerat i en frys. På det viset kommer alla prover att vara sökbara för framtida studier och de prover vi fått in kan användas på nytt. Vi sparar både tid och resurser istället för att samla in prover på nytt. Inte minst är det bra för hundarna själva att slippa en extra provtagning om ett annat lämpligt prov redan finns. I somliga fall hör vi ändå av oss och ber om ett nytt prov. I dessa fall har provet från din hund varit extra värdefullt i vår forskning och helt enkelt tagit slut.

Vi försäkrar oss även på detta sätt att alla prover finns tillgängliga för forskargruppen även när någon forskare slutar hos oss.

Vad är det som lagras?

Registreringen sker direkt när provet och remissen kommit in. Lite beroende på vilket projekt provet tagits till i första hand har vi lite olika information om hunden, men gemensamt för alla är grundläggande information som t ex ras, födelseår, färg och härstamning. Information om sjukdomar och diagnoser läggs in om vi har den informationen, men det är inget vi aktivt söker efter. Oftast tas provet emot genom ett visst forskningsprojekt och då vet vi ifall hunden har eller inte har den sjukdomen som vi studerar.

Vi lagrar också information om hundägaren har godkänt att provet får användas till andra projekt eller inte. Med andra ord är det helt upp till hundägaren att godkänna ifall vi får använda provet i andra studier eller inte.

Om min hund får en ny diagnos

Vi har alltid möjlighet att lägga till ny data för en hund som redan finns i vår databas och det är därför intressant för oss att veta om din hund drabbats av någon sjukdom efter provtagningstillfället. Detta är viktigt i forskningen så att din hund inte hamnar i ”fel grupp” där vi jämför sjuka och friska hundar. Det är även viktigt för att ytterligare kunna förfina vår sökning efter lämpliga prover till framtida projekt.

Säkerhet

Vår databas är kopplad till SKK’s hunddatabas och vi får grundläggande info om hundarna vi registrerar via registreringsnumret som är angivet i remissen. Vi kollar att SKK’s info och informationen på remissen stämmer överens för att garantera att vi lagrar korrekt data.

All information om din hund används bara av vår forskargrupp och kommer inte att lämnas ut till någon annan.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se