Hunden hjälper oss att finna sjukdomsgener

Senast ändrad: 29 maj 2020

Att hunden står som modell för människans sjukdomar betyder egentligen att vi slår två flugor i en smäll. Den kunskap vi får genom vår hundforskning använder vi också för att förstå människans genetiska sjukdomar. På många sätt är hundens arvsmassa mycket enklare att utforska. Dessutom är Sverige ett perfekt land för denna typ av forskning.

De allra vanligaste sjukdomar som drabbar oss människor är samma som drabbar hund. Liksom vi får hundar olika sorters cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Olika sjukdomar har anrikats i olika raser vilket i sig bevisar en genetiskt bakomliggande orsak.

Hur kan hunden hjälpa oss människor inom medicinforskningen?

Vi har nästan identisk uppsättning av gener. Både människan och hunden har ca 20.000 gener. Hittar vi en gen som orsakar en sjukdom hos hundar är sannolikheten stor att samma gen kan orsaka liknande sjukdom hos människor.

Det finns ingen annan art, förutom människan, som så frekvent går till doktorn, diagnostiseras och får behandling. Hundens sjukdomar är mycket väldokumenterade och uppvisar stora likheter med våra egna sjukdomar. Tack vare veterinärerna kan vi vara säkra på att alla hundar i våra studier lider av samma sjukdom och att de friska hundarna verkligen är friska vid diagnostillfället.

Hundar vistas i huvudsakligen samma miljö som vi, äter ofta samma mat och får liknande motion. För sjukdomar där miljöfaktorer spelar roll är detta en viktig omständighet.

Också på genetisk nivå har hundar en fördel som modell för människans sjukdomar. Hundens unika historia har format en speciell struktur i arvsmassan som gör den mycket enklare och effektivare att studera. Varje ras fungerar som en genetisk isolerad ö där individerna inom rasen har låg genetiskt variation och är nästan identiska. Dessutom gör den korta tiden sedan raserna bildats att få förändringar skett inom rasen. Förändringar i arvsmassan, såsom ett sjukdomsalstrande anlag som finns inom en ras upptäcks därför enklare än hos andra arter.

Varför är just Sverige ett idealiskt land för hundforskning?

I Sverige är hundar mycket väl dokumenterade och stambokförda av Svenska kennelklubben (SKK).  När vi planerar en studie skaffar vi oss först en uppfattning om sjukdomen nedärvning (arvsgång) genom att studera stamtavlor tillhandahållna av SKK.

De allra flesta hundar i Sverige är dessutom försäkrade vilket ger oss information om hur ofta hundar i vissa raser drabbas av vissa sjukdomar. Genom den informationen kan vi välja ut vilka raser som passar vår studie.

Överallt i landet finns också engagerade rasklubbar som hjälper till med sin unika kunskap och med att genomföra insamling av prover till forskningen.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se