Aktuella raser

Senast ändrad: 01 juli 2017

Fakta:

Vad betyder det att en ras finns med i sammanställningen?

Hundgruppen vill klargöra att de raser som ingår i våra forskningsprojekt inte är mer sjuka än andra raser. De raser där det idag bedrivs forskning har valts ut på olika kriterier, t ex en engagerad rasklubb. Det finns dessutom många sjukdomar hos olika raser där vi inte bedriver någon forskning och det finns flera raser som har de sjukdomar vi forskar på, men som av olika anledningar inte ingår i projekten.


Kontaktinformation