Borgeby - framtid

Senast ändrad: 01 september 2023

Station på Företagslabbet -Framtidsspaning

 

Huvudsaklig idé

Skriv på denna halva av sidan ner vilka de huvudsakliga idéerna för stationen är och vilken typ av diskussion som ni vill att stationen ska bringa fram.

Framtidspaning är ett sätt att skapa sig underlag för beslut på både kort och lång sikt. Men det är kanske framförallt de strategiska besluten som kräver att man ser sig omkring och försöker analysera vad i omvärlden som kan komma att ha påverkan på mig och mitt företag.

Det finns många metoder att göra framtidsspaning eller omvärldsanalys. Visioner, scenarier, prognoser är olika ansatser.

På denna station använder vi oss av PESTLE

 • P olitical - politik
 • E conomic - ekonomi
 • S ocial - social
 • T echnological – teknik
 • L egal – lagar o regler
 • E nvironmental - miljö

 

PESTLE utvecklades redan på 1960-talet av Harvard professorn Francis Aguilar. Fördelen med PESTLE:

 • Det underlättar en förståelse för den bredare affärsmiljön och omvärlden.
 • Det uppmuntrar utvecklingen av externt och strategiskt tänkande.
 • Det kan göra det möjligt för en organisation att förutse framtida affärshot och vidta åtgärder för att undvika eller minimera deras påverkan.

 

 

Illustration av stationen

Manus

Skriv ner ett manus för de fem minuterna på den här sidan. Det här behöver inte bara vara vad som ska sägas utan även vad som ska hända eller göras på scen. Manuset bör inte vara så mycket längre än en sida för att se till att det finns tid över för diskussion och frågor på de olika stationerna.

 1. Introduktion av stationen framtidsspaning och metoden PESTLE
  1. Metoden kan användas för att försöka förstå omvärlden i förhållande till den egna verksamheten eller verksamhetsområdet
  2. Den är ett hjälpmedel för att försöka kunna ana krafter i omvärlden och på så sätt kunna identifiera möjligheter och hot för det enskilda företaget
  3. Vi övar oss i att fokusera på det som har betydelse för det enskilda företaget

 

 1. Politiska aspekter
  1. Vilka politiska faktorer kan komma att påverka lantbruksföretaget framöver?
  2. Hur ser det ut för den gemensamma jordbrukspolitiken?
  3. Vilka politiska prioriteringar finns i Sverige och EU?

Exempel på spaning: EU:s gemensamma jordbrukspolitik och sen då - Farm to fork, Biodiversity 2030, Carbon credits

 

 1. Ekonomiska aspekter
  1. Vilka ekonomiska faktorer kan komma att påverka lantbruksföretagte framöver?
  2. Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut på företagsnivå?
  3. Hur förändras räntan och inflationen?

Exempel på spaning:

Ränta, inflation, energipriser

 

 1. Sociala aspekter
  1. Vilka sociala faktorer har störst påverkan på hur lantbruksföretaget fungerar?
  2. Hur ser du på hur attraktivt det är att arbeta i gröna sektorn?

Exempel på spaning: Fungerar livet på landet, näringens attraktivitet, vad oroar, vad stärker?

 

 1. Tekniska aspekter
  1. Vilka tekniska landvinningar kommer att påverka lantbruksföretaget framöver?
  2. Vilka blir effekterna på det enskilda företaget av digitalisering och automatisering?

Exempel på spaning: Hur används digitaliseringen i ditt företag idag? Hur kan det se ut i framtiden? Precisionsodling, robotar, mer program, filer, sensorer -  kontroll eller kaos?

 

 1. Legala aspekter – lagar och regler - hot och möjligheter
  1. Hur påverkar förändringar i lagar och regler ditt lantbruk framöver?

 

Exempel på spaning: Ge exempel på hur lagar och regler hindrar utvecklingen i ditt företag?

 

 1. Miljöaspekter
  1. Vilka miljö- och klimatfaktorer kommer att påverka ditt lantbruksföretag framöver? Hur påverkas förutsättningarna för produktionen?

Exempel på spaning: Högre temperaturer, mer extremväder, våtare och torrare ökar risken och kräver investeringar. Hur gör du?


Kontaktinformation