Med mjuka värden som drivkrafter

Senast ändrad: 04 september 2023

Vad driver dig i ditt lantbruksföretag? Många gånger uppehåller vi som ekonomer oss kring hårda värden. Vi gör kalkyler, tittar på företagets lönsamhet, diskuterar belåning och risk. Ofta kommer vi dock även in på mjuka värden, som delvis påverkar hur lantbrukarna styr sina företag. Vi vet att det finns, vi tror oss veta vilka de är, men vilka är mer betydande än andra?

Deltagarna i Företagslabbets undersökning fick fördela en skopa höstvete i tio glascylindrar som var och en representerade olika drivkrafter. Att vissa drivkrafter skulle betyda mer än andra var väntat. Men vissa resultat överraskade och är intressanta att ta med sig.

Resultat av undersökningen:

1. Styra min egen arbetsdag, 15,3 skopor

Att denna drivkraft är viktig har vi märkt men att den var störst förvånade oss lite. I litteraturen nämndes just denna frihet som en viktig drivkraft. Många äldre betonade detta och även många yngre lyfte också fram detta. De äldre tyckte dock att friheten har ”blivit naggad i kanten” med tiden, på grund av mer lagar, regler och saker att fylla i. Detta kanske är en förklaring till varför man jobbar hårt för förenklingar på detta område och är då kanske viktigt utifrån lantbrukets attraktionskraft för unga.

2. Försörja mig och min familj, 15,0 skopor

Företaget måste leverera ett visst behov av pengar för att man ska kunna försörja sig och sin familj. Fler kvinnor än män valde detta alternativet framför för drivkraften att tjäna pengar.

3. Tjäna pengar 14,3 skopor

Ligger nära nr 3. Skulle beskriva något utöver behovet att försörja sig men kanske deltagarna inte uppfattade påståendet riktigt så. Någon lantbrukare utryckte att ”vi får hälla lite här för det är ju en förutsättning att man tjänar pengar för att kunna hålla på”. Den höga placeringen är kanske mer kopplad till förnuftet och kanske mindre till en känsla. Man måste kunna betala sina räkningar.

4. Jobba i och med naturen, 12,7 skopor

Många äldre framhöll fram just denna drivkraft i samtalen.

5. Förvalta och lämna vidare ett lantbruksföretag till mina barn, 11,3 skopor

Många gårdar har drivits i flera generationer av samma släkt och det finns en önskan att gården ska fortsätta drivas eller ägas av ny generation. En lantbrukare utryckte att det var en viktig sak när han var yngre och tog över. Men han utryckte också att det inte vara bara till godo, då han också kände höga krav på sig själv för att i sin tur kunna föra gården vidare. Men att denna drivkraft minskat med åren och ersatts med andra drivkrafter.

 6. Bli bäst på min produktionsgren, 8,3 skopor

Detta borde vara en drivkraft som underlättar att just få ett lönsamt lantbruksföretag, då bra produktionsresultat ofta ger bra förutsättningar för att skapa bra lönsamhet.

7. Kunna jobba med djur, 8,3 skopor

Att alternativet inte hamnade högre upp kan kanske förklaras av att Borgeby fältdagar har mer växtodlingsinriktning än husdjursinriktning.  

8. Bygga ett stort lantbruksföretag, 4,7 skopor

Inget som gav särskilt mycket drivkraft till de som svarade på undersökning.

9. Stort maskinintresse, 3,7 skopor

De som är mest maskinintresserade kanske inte väljer att besöka ett företagslabb på en mässa med otroligt mycket maskiner att titta på.

10. Annat, 3,3 skopor

Det var 97 besökare som deltog i undersökningen och många delade upp sin skopa på flera drivkrafter. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig och gav alltså inga statistiskt säkerställda svar. Den gav dock nya insikter att ta med sig. Bland annat den att många uppskattar just friheten att som lantbrukare styra sin arbetsdag själv, samtidigt som det är viktigt att få jobba nära naturen.

Variation mellan individer

Lycka eller välbefinnande kan inte fullt ut mätas i monetära termer och därför tar en person inte alltid företagsekonomiska beslut utifrån det alternativ som ger högst avkastning. Vi heller inte full koll på konsekvenserna av ett beslut och tar därför inte alltid absolut rätt beslut. Vi har också olika syn på risk som individer, vi är olika benägna att ta mer eller mindre risk.

Men att fundera över sina drivkrafter ger bättre självkännedom och att ta hänsyn till drivkrafterna gör att företaget kan utvecklas bättre. Det man är intresserad av blir man duktig på. Att vara sysselsatt med det som man tycker är roligt gör också att man blir gladare och mår bättre. 

Betalar inga räkningar

Nackdelen med mjuka värden är de inte betalar några räkningar. När räntan varit lågt har det ofta varit ganska lätt att dra runt en verksamhet med lägre lönsamhet. Med högre ränta kommer det i många även måttligt belånade företag ställas högre grad av lönsamhet.

Så lika viktigt som det är att ha koll på sina ”mjuka” drivkrafter är det viktigt att vid investeringar undersöka de ekonomiska aspekterna. Det handlar kanske inte alltid om vad man alternativt kan ha för inkomst utan istället vad man vill ha över i sitt företagande. Och att särskilt i dagens läge göra en ekonomisk känslighetsanalys. Med större företag blir ofta den egna lönen en mindre del av kostnadsbilden än i ett större. Detta gör då att mindre skiftningar i lönsamhet snabbare ger mycket försämrad förmåga till egen arbetsersättning än när företaget var mindre. Den egna lönen är inte ”längre samma stötdämpare” som den var innan.


Texten är en bearbetning av en artikel av Patrick Peterson, HIR Skåne, publicerad i septembernumret av Skånska lantbruk. 

 

 


Kontaktinformation