Sök resebidrag inom lantbrukets företagsledning

Senast ändrad: 02 februari 2024
Kompass och karta

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap erbjuder resebidrag för att utöka Sveriges internationella utbyte av kunskap och forskning inom lantbrukets företagsledning. Bidragen är avsedda till kortare tids aktivt deltagande utomlands i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Behörig att söka är företagare, studenter, rådgivare eller forskare som arbetar med eller studerar lantbrukets företagsledning.

Ansökans innehåll och planerad motprestation

I ansökan skall anges ändamålet med resan, resmål och tidsperiod. Vidare skall specificerade kostnader anges och vilka andra bidrag som sökts och/eller erhållits från andra fonder. Ansökan sker enligt anvisningar längre ner på sidan.

Särskild motivering för resan krävs utifrån hur resan kan hjälpa till att åstadkomma en kunskapshöjning i syfte att stärka konkurrenskraften hos svenska primärproducenter. Ansökan ska också innehålla förslag på en motprestation, exempelvis reserapport och presentation, där kunskap från resan kan spridas till andra aktörer i det svenska kunskaps och innovationssystemet.

Ansökan ska skrivas på svenska.

Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker efter avslutad resa mot avgiven redovisning, vartill verifikationer styrkande utgifterna skall bifogas.
För att pengarna ska betalas ut måste plan för motprestation vara utarbetad med och godkänd av Kunskapsnavet inom företagsledning och entreprenörskap.

Villkor och ansökningsförfarande

Bidraget måste utnyttjas för den resa och inom den tid som angivits i ansökan. Resan ska utgå och avslutas i Sverige. Ansökningar blir bedömda löpande. Vid frågor och för att ansöka, vänligen kontakta Sebastian Remvig.

Så här söker du

På max en A4-sida fyller du i följande information:

 • Namn på sökande 
 • E-post till sökande 
 • Eventuell organisation eller arbetsplats 
 • Resmål och reseevenemang 
 • Tidsperiod för resan 
 • Syfte med resan 
 • Motivering för hur resan kan åstadkomma kunskapshöjning i relation till konkurrenskraften för Sveriges primärproducenter 
 • Förslag på kommunikation av resans inhämtade kunskap 
  (Kunskapsnavet har följande kommunikationskanaler som sökande kan använda sig av för att lyckas med uppgiften: Krönika i nyhetsbrev, webbinarium, rapporter och fysiska presentationer.
  Andra kommunikationsmedel godkänns utifrån lämplighet för att uppnå kunskapshöjning.)
 • Kortfattad budget för resan 
  (Ansökande söker för takbelopp men får utbetalt för faktiska utgifter upp till takbeloppet. Ansökande ska också uppge om det finns andra bidrag eller stöd för att genomföra resan. Kostnader för transport, boende och deltagaravgifter kan ersättas och ska budgeteras separat. Ersättning för arbetstid ges inte.)

Fakta:

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap är ett projekt initierat av Jordbruksverket. Målet är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan inom företagsledning och entreprenörskap i de gröna näringarna.

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap är ett av fyra nybildade kunskapsnav. Alla nav har en direkt eller indirekt koppling till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Projektet genomförs av SLU Kompetenscentrum företagsledning, en centrumbildning och samverkansplattform inom institutionen för människa och samhälle.

EUs blå flagga med gula stjärnor i ring