Faciliteter och utrustning

Senast ändrad: 31 maj 2021

Sensola består av ett traditionellt laboratorium i kontrollerad miljö inomhus, som understödjer en uppsättning innovativ bärbar utrustning som används för studier utomhus. I laboratoriet bedrivs forskning främst inom miljöpsykologi och landskapsarkitektur.

Inomhuslaboratoriet består av två likvärdiga försöksrum och ett kontrollrum. I försöksrummen finns utrustning för audiovisuella simuleringar av utomhusmiljöer samt mätning av psykofysiologiska responser. Övervakning och analys sker i kontrollrummet. Fullt utbyggt är målet att rummen också kommer att stödja presentationer av miljöer i Virtual Reality.

Laboratorium
Inomhuslaboratorium

 

För att ta fram ny och fördjupad kunskap om hur utemiljöer upplevs på plats används smart och bärbar teknik, som tillåter människor att interagera på ett naturligt sätt med sin omgivning. Möjlighet finns att samla in såväl platsdata (exempelvis GPS, accelerometri och video) som fysiologisk respons (exempelvis hudkonduktans, andningsfrekvens och puls). Konsumenttillgänglig teknologi som pulsklockor och bröstband möjliggör datainsamling i större skala. Datan kan sedan synkroniseras, åskådliggöras och analyseras i det fysiska laboratoriet inomhus.

 

Tecknad bild på skog
Utomhuslaboratorium

 

Exempel på utrustning 

Bionomadix

Ett grundläggande system i laboratoriet är Biopac Bionomadix kombinerat med mjukvaran Acqknowledge. Systemet består av en uppsättning bärbar utrustning som spelar in fysiologiska data i realtid, exempelvis andningsfrekvens, puls, hjärtfrekvensvariation och hudkonduktans. Data synkroniseras, åskådliggörs och analyseras i programvaran Acqknowledge.

Eyetracking och VR

Eyetracking är en teknik som gör det möjligt att i detalj förstå hur försökspersoner betraktar sin omgivning visuellt, genom att registrera ögonrörelser, fixeringar och pupillstorlek. Det finns skärmbaserad eyetracking för studier inomhus, samt mobila eyetrackers för studier utomhus. Eyetracking kan även kombineras med simulerade verkligheter, Virtual Reality VR.

Platsdokumentation

I laboratoriet finns olika sorters videokameror, både konventionella varianter, actionkameror, spionglasögon och smarta telefoner. Actionkameror är utvecklade för att dokumentera utomhusaktiviteter, de har hög upplösning och bra bildstabilisering. Spionglasögon ser ut som vanliga glasögon, men har en dold videokamera integrerad i bågen. Smarta telefoner har utöver videofunktion även möjlighet att dokumentera accelerometri, GPS och kan synkroniseras med externa enheter via blåtand.

Empatica E4

Empatica E4 är ett portabelt, mediciniskt instrument som bärs som en klocka. I Empatica E4 finns sensorer som noterar hudkonduktans och blodvolympuls via en ljussensor (PPG). Klockan har ett internt minne, men kan också kopplas upp via blåtand till exempelvis en smart telefon för att åskådliggöra data i realtid. I laboratoriet finns två Empatica E4.

Polar H10

Polar H10 är ett konsumentorienterat bröstband som ofta används inom idrott för att mäta puls. Polar H10 kan även användas för att spela in EKG från hjärtat, vilket ger information om såväl puls som hjärtfrekvensvariation. I laboratoriet finns fyra stycken Polar H10 i två olika storlekar.

Fakta:

Fysiologiska begrepp

Hudkonduktans

Hudkonduktans är en av de mest beprövade och pålitliga indikatorerna för att mäta aktivering  (arousal). Hudkonduktans kan även säga något om stressnivå eftersom ökad aktivering  i det sympatiska nervsystemet (flykt- kamprespons) ökar svettavsöndring. Det omvända förhållandet gäller också, dvs. minskning eller återgång till ”baseline” indikerar aktivitet i det parasympatiska nervsystemet (kroppens ”vilosystem”) Hudkonduktans behöver vanligtvis paras med andra data eftersom den ökade aktiveringsgraden  i sig kan ha många förklaringar.

Puls

Hjärtats arbetsfrekvens, pulsen, är korrelerad med fysisk aktivitetsnivå, men säger också något om det mentala tillståndet, där en högre puls kan indikera stress och kognitiv belastning.

Hjärtfrekvensvariation, HRV

Hjärtfrekvensvariation är ett mått på den genomsnittliga skillnaden i tid mellan hjärtslag. Låg hjärtfrekvensvariation kopplas vanligen till aktivitet i det sympatiska nervsystemet (stress), medan en högre variation indikerar parasympatiska systemet (återhämtning). Det går att träna upp HRV, vilket kan leda till bättre balans mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet och därvid också motståndskraft mot stress. Hjärtfrekvensvariation kan uppskattas via puls (RR) och blodvolympuls (PPG), men bäst noggrannhet ger EKG. Hjärtfrekvensvariation kan uttryckas som standardavvikelse i R-R.

ECG/EKG

Mätning av hjärtats elektroniska aktivitet över tid. Kan användas för detaljerad analys av exempelvis hjärtfrekvensvariation och puls.

PPG photoplethysmogram

En typ av sensor som bygger på korta ljuspulser. Kroppens blodkärl absorberar ljussignalerna olika beroende på blodvolym och syremättnad. En PPG sensor sänder flera ljuspulser per sekund, och genom att mäta hur mycket av ljuset som kommer tillbaks får man en graf över blodvolympulsen.

Pulsoximetri

En typ av PPG sensor som mäter blodets syremättnadshalt. Sensorn placeras vanligen på finger eller öronlob, dioder sänder ut ljus i våglängder som absorberas olika beroende på blodets mättnadsgrad.

Andningsfrekvens

Det finns ett naturligt samband mellan kroppens aktivitetsnivå och andningsfrekvens, på så sätt att andningsfrekvensen sjunker vid vila. Detta samband kan även vara dubbelverkande.

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se