Ansök till kurser

Senast ändrad: 07 augusti 2019

Application for sekon courses

Gender
I am responsible for any costs connected with the course (housing, travel and literature)
I want to receive news on courses and job positions
The Department reserves the right to cancel a class if there are not enough participants
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data