Projektet PerForm

Senast ändrad: 13 augusti 2019

SLU är en partner i detta europeiska samarbetsprojekt som stöds av European Forest Institute. Projektet består av en internationell grupp forskare som undersöker uppfattningar om bioekonomi i samhället.

Läs mer på projektets internationella hemsida.

Tre SLU studenter i slutet av deras respektiva utbildningar gör sina examensarbeten inom ramen för projektet under 2018-2019:

Hanna BernöEmil Nagy och Carolina Berg Rustas.

Hanna Bernö vann pris för bästa Uppsala poster på Thesis day i maj 2019. Titel: Educating for a sustainable future - Perceptions of bioeconomy among forestry students in Sweden
Foto: Johan Wahlgren. Posterutställning i Ultuna.
Studentsvaren är insamlade och analysen påbörjad, och med det har vinnarna i respondent-lotteriet dragits! Dessa blev: Gustav Hultén, Emelie Garefelt och Louise Nordström! Ett stort grattis till er, och ett ännu större TACK till alla studenter som kom förbi för att besvara enkäten! Nu inväntar vi med spänning resultaten...
Hanna Bernö i färd med datainsamling.
Hanna Bernö samlar data bland studenter som studerar skogsinriktade utbildningar.
Hanna Bernö samlar data bland studenter som studerar skogsinriktade utbildningar.
Carolina Berg Rustas och Emil Nagy. Foto: Roger Herbert.
Studenterna samlar in data till projektet den 16 december 2018. Foto: Roger Herbert.
Carolina Berg Rustas med respondenter 16 december 2018. Foto: Roger Herbert
Studenterna samlar in data till projektet den 16 december 2018. Foto: Roger Herbert.
Hanna Bernö, Emil Nagy och Carolina Berg Rustas. Fotograf: Carolina Berg Rustas, SLU och Ida Larsson.

Händer i projektet

På Thesiss day i maj 2019 vinner studenten Hanna Bernö pris för bästa Uppsala poster. Se ovan för bilder och läs mer här om Thesis day

Do IKEA shoppers prefer wooden buildings? en lägesrapport från studenterna. 

Foton från 14 och 15 mars då en två dagar lång workshop om projektet hölls och där både forskare och studenter deltog. 

Fakta:

Två forskare har också roller inom projektet: Sara Holmgren, forskare och Cecilia Mark-Herbert, forskare och handledare för examensarbetena.

Om Du vill veta mer om projektet eller bidra i fortsatta studier av konsumentperspektiv på skoglig bioekonomi får Du gärna ta kontakt med någon av oss.


Kontaktinformation

Tina Ericson

Utbildningskoordinator
Institutionen för ekonomi

Tina.Ericson@slu.se, 018-67 26 00