Miljöcertifiering

Senast ändrad: 02 juli 2019

All verksamhet inom SLU är certifierade i ISO 14001.

Miljöcertifieringen innebär att verksamheten hela tiden utvärderar arbetssätt för en bättre miljö i framtiden, för att uppfylla kraven i ISO 14001 - kraven definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

Miljöcertifiering vid fakulteten för skogsvetenskap

All SLUs verksamhet miljöcertifierades 2016, vilket innebar att institutionen då blev en del av SLU Umeås certifikat. Detta innebär att institutionen beaktar verksamhetens gemensamma miljömål vid planering av verksamhet.

Vad innebär miljöcertifiering för Institutionen?

I praktiken innebär miljöcertifieringen att institutionen ständigt förbättrar sig genom att sätta upp och följa upp mål för att minska negativ miljöpåverkan. Exempel på åtgärder är: att minska pappersförbrukning, beakta miljökonsekvenser vid inköp av inventarier, samt att beakta miljöpåverkan vid resor och överväga IT-resor i förekommande fall.

Institutionens undervisning kopplar också naturligt miljöpåverkan då all undervisning ankyter till hållbar förvaltning av naturresurser.


Kontaktinformation