Lika villkor

Senast ändrad: 02 januari 2017
IMG_2189.jpg

Lika villkorsfrågor är viktiga för Institutionen eftersom många av våra medarbetare inte ursprungligen kommer från Sverige.

Lika villkorsfrågor är viktiga för institutionen eftersom vi präglas av en internationell miljö med medarbetare från många olika länder.

Det är därför viktigt för oss att alla behandlas lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Vi har en egen lika villkorsplan som bygger på Skogsvetenskapliga fakultetens


Kontaktinformation
Sekon-banner.jpg

Representant Lika villkor

Tommy Lundgren, Institutionen för skogsekonomi

Sidansvarig: camilla.widmark@slu.se