Hoppa till huvudinnehåll

Baltic ForBio

Baltic ForBio är ett EU-finansierat projekt för ökad produktion av förnybar energi, ökad institutionell kapacitet hos offentliga auktoriteter och relevanta organisationer för främjande av användande av restprodukter från avverkning. 

Inom projektet har bland annat ett kartverktyg utvecklats (Forest Energy Atlas) som gör det möjligt för användaren att utforska spatiala data om biomassamängden som finns tillgänglig för energiproduktion, i vissa länder även massaved och sågtimmer, i Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Sammanfattande information om kartverktyget hittar du här.

Vi har även tagit fram en video med instruktioner om hur använda kartverktyget. Den kan du ladda ner här.

Baltic ForBio

Baltic ForBio är ett transnationellt forskningsprojekt om hållbar grön energi som består av 13 partners i 6 länder samt ytterligare 4 associerade organisationer. Projektet syftar till att öka produktionen av skogsbaserad bioenergi i Östersjöregionen. För att kunna uppnå detta undersöks hur produktionen av förnybar energi kan ökas, hur den institutionella kapaciteten hos offentliga auktoriteter och relevanta organisationer som främjar användandet av restprodukter från skogsavverkning. För mer om projektet och de olika delprojekten, klicka på denna bild- och textyta för att komma till den engelska projektsidan.

The Interreg Baltic Sea Region

Detta projekt är finansierat med stöd från EU-programmet Interreg Baltic Sea Region.

The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 stödjer integrerad territoriell utveckling och samverkan för en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Samarbetspartners från länderna runt Östersjön arbetar tillsammans i transnationella projekt kring gemensamma centrala utmaningar och möjligheter. 

För mer information, besök https://www.interreg-baltic.eu/home.html

 

Publicerad: 27 april 2022 - Sidansvarig: dimitris.athanassiadis@slu.se@slu.se

Institutionen för skogsekonomi

Prefekt: Camilla Widmark

stf Prefekt: Torbjörn Andersson

Kontakt

Besöksadress

Skogsmarksgränd 17, 901 83 Umeå

Ulls väg 27, Uppsala

Loading…