Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Baltic ForBio

Baltic ForBio är ett EU-finansierat projekt för ökad produktion av förnybar energi, ökad institutionell kapacitet hos offentliga auktoriteter och relevanta organisationer för främjande av användande av restprodukter från avverkning. 

Inom projektet har bland annat ett kartverktyg utvecklats (Forest Energy Atlas) som gör det möjligt för användaren att utforska spatiala data om biomassamängden som finns tillgänglig för energiproduktion, i vissa länder även massaved och sågtimmer, i Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Sammanfattande information om kartverktyget hittar du här.

Vi har även tagit fram en video med instruktioner om hur använda kartverktyget. Den kan du ladda ner här.

The Interreg Baltic Sea Region

Detta projekt är finansierat med stöd från EU-programmet Interreg Baltic Sea Region.

The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 stödjer integrerad territoriell utveckling och samverkan för en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Samarbetspartners från länderna runt Östersjön arbetar tillsammans i transnationella projekt kring gemensamma centrala utmaningar och möjligheter. 

För mer information, besök https://www.interreg-baltic.eu/home.html

 

Publicerad: 19 februari 2020 - Sidansvarig: dimitris.athanassiadis@slu.se@slu.se
Loading…