Nordiska Skogsekonomiska Föreningen (SSFE) möte 2022

Senast ändrad: 30 maj 2022

SSFE:s biennala kommer att äga rum i Umeå från 29 november till 2 december.

Se den engelska sidan för mer information.


Kontaktinformation