Avdelningen för växtförädling

Senast ändrad: 08 november 2023

Växtförädling kommer att bidra väsentligt till framtida växtproduktionssystem eftersom nya sorter kommer att vara mer motståndskraftiga mot patogener, mer konkurrenskraftiga mot ogräs, mer effektiva i att ta upp näringsämnen och mer motståndskraftiga mot extrema väderhändelser. Nya sorter kommer också att ha lämplig produktkvalitet för att möta slutanvändarnas olika krav. Vi utför och bistår i avel för både lantbruk och trädgårdsodling.

Våra forskare arbetar med domesticering och genetisk förbättring av nya grödor för miljövänliga jordbrukssystem. På samma sätt utbildar vi doktorander och bygger nationell och internationell forskningskapacitet (särskilt i Afrika söder om Sahara, Centralasien och Latinamerika) om genetisk resurskarakterisering och förädling för många typer av spannmål och baljväxter samt kaffe, banan, svängel , och avokado. Våra åtaganden varierar till sin karaktär: från grundforskning som molekylär karakterisering av genetisk variation till mer tillämpad forskning, till exempel förädling av odlingsmotståndskraftiga potatissorter för Sverige och Norden i Europa.

För trädgårdsdelen av vår forskning fokuserar vi speciellt på domesticering, förförädling och växtförädling av frukt och bär för hållbara jordbrukssystem, inklusive ekologiskt jordbruk. Egenskaper som vi prioriterar är fruktkvalitet, sjukdomsresistens och hållbarhet vid lagring. Vi utvecklar också nya sorter med höga mängder bioaktiva föreningar. Vi utför jämförande fältförsök med urval och nya sorter av flera frukt- och bärarter för odling i Sverige.

Många av våra forskningsprojekt är inom dessa områden:

  • Föravel såsom utvärdering och utnyttjande av genetiska resurser
  • Förädling av både nordiska och tropiska grödor
  • Genotypning med GWAS
  • Fenotypning med hjälp av maskininlärning eller artificial intelligens (AI) tekniker