Avdelningen för växtproduktkvalitet

Senast ändrad: 08 november 2023

Innehållet och sammansättningen av olika komponenter i frukt, bär och grönsaker har naturligtvis stor variation och detta kan användas för slutprodukter med olika egenskaper.

De specifika egenskaperna hos en växt avgör vad växten kan användas till. Vete är en utmärkt gröda för bakade produkter på grund av en specifik typ av proteiner som ingen annan växt innehåller, och som hjälper degen att höja och behålla sin form. Frukter, grönsaker eller bröd som ser tilltalande ut, luktar och smakar gott gör konsumenterna mer benägna att köpa produkterna. Vi studerar innehåll och sammansättning av olika komponenter i grödor och hur dessa komponenter kan resultera i en högre kvalitet på slutprodukten.

Vi använder modellering för att kunna förutsäga vilken gröda, sort, odlingsmetod och hantering efter skörd som är det bästa valet avseende önskad kvalitet på slutprodukten och vi studerar möjligheterna att kontrollera innehållet i specifika komponenter. Vi analyserar trädgårdsgrödor (frukt, grönsaker, rotgrödor) såväl som jordbruksgrödor (spannmål, oljeväxter, potatis, hampa och andra industrigrödor). Växtmaterialet täcker allt från gamla sorter och lantraser från olika delar av världen till moderna sorter från Sverige och andra länder.

Vår forskning är inriktad på livsmedelsproduktion, men vi är också intresserade av hur man kan använda sidoströmmar från olika produktionslinjer, inklusive livsmedelsförädling, för att få högre värdeförädlade produkter som kan användas i farmakologiska, livsmedels-, kemikalie- och förpackningsindustrier.

Många av våra forskningsprojekt är inom dessa områden:

  • Kvalitet efter skörd av grödor som används för livsmedelsproduktion
  • Friska komponenter i grödor som används för livsmedelsproduktion
  • Kvalitetsaspekter viktiga för industriell produktion
  • Variation i kvaliteten på slutprodukten beroende på växtmaterial och odlingsmetod
  • Sidoströmmar för tillverkning av förpackningsmaterial och kemikalier