Det här är Interdisciplinary Academy (IDA)

Senast ändrad: 23 oktober 2023
Rött trähus vid en damm. Foto.

Interdisciplinary Academy är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som startade 2022. Kärnan i IDA är tvärvetenskapliga forskargrupper som under åtta månaders tid får möjlighet att tillsammans och i en inspirerande miljö utveckla sin förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. Målet är att öka kunskapen om tvärvetenskapligt arbetssätt vid hela SLU.

Satsningen på Interdisciplinary Academy (IDA) syftar till att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner.

IDA innefattar dels temagrupper, bestående av forskare med olika akademisk bakgrund, och dels utåtriktade verksamhet som webbinarier, där olika frågor rörande tvärvetenskaplig forskning tas upp och diskuteras.

I IDA:s temagrupper får deltagarna möjlighet att avsätta 20 procent av sin tjänst för att tillsammans arbeta med komplexa frågor och fördjupa sig i tvärvetenskapliga arbetssätt. Under programmets period organiseras fysiska träffar i Uppsala en gång i månaden och däremellan digitala träffar. Huset Ullbo på Campus Ultuna, invid Kunskapsparken, utgör den kreativa miljön och samlingsplatsen för deltagarna inom IDA.

En ny omgång av IDA startar i november 2023. Utlysningen öppnar den 15 mars och sista ansökningsdag är den 1 juni. Ansökan till IDA görs i grupper kring ett tema som gruppen själv formulerar i ansökan och som ska vara kopplat till komplexa frågeställningar inom området grön omställning.

Arbetet i temagrupperna kan mynna ut i ansökningar till större projekt eller såddmedel men behöver inte göra det. Det viktiga här är inte målet, utan vägen dit – ett tillfälle för deltagarna att utforska och utveckla sin förmåga att jobba tvärvetenskapligt utan att känna några krav på specifik prestation. Slutresultatet ska vara en ökad förståelse, kunskapsnivå och mognad hos våra forskare vad gäller tvärvetenskap. 

IDA leds och koordineras av Marie Stenseke, professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet och prodekan på Handelshögskolan med mångårig erfarenhet av tvärvetenskapliga sammanhang. Läs mer om Marie Stenseke här.

Satsningen finansieras av NJ-fakulteten och SLU Future Food och ligger i linje med fakultetens strategi som säger att fakulteten ska stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap.

Interdisciplinary Academy har initierats och leds av SLU Future Food, en av SLU:s fyra framtidsplattformar som alla har i uppdrag att främja tvärvetenskap vid universitetet.

Läs mer 

Nyhet november 2022: Nu startar Interdisciplinary Academy (IDA)

Nyhet maj 2022: Interdisciplinary Academy – en tvärvetenskaplig satsning för hela SLU

 


Kontaktinformation