Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar livsmedelsberedskap

Beredskap handlar om att förbereda för det oförutsedda. Genom att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem kan vi bygga upp robusta system som även klarar påfrestningarna under kriser.

Keep Calm and Prepare for the Future.

Ett hållbart livsmedelssystem klarar även kriser

Livsmedelsberedskap handlar om att vara förberedd på det oförutsedda, men i dag bygger livsmedelsförsörjningen till stor del på specialisering, stordrift, just-in-time-systemet och global import. Det gör samhället sårbart.

Livsmedelsförsörjningens sårbarheter kan byggas bort genom ett långsiktigt arbete för att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem. Ett sådant system är robust nog att klara kristider och går i många fall hand i hand med den klimatanpassning som samhället behöver göra. På den här temasidan samlar vi rapporter och annat material från SLU med koppling till hållbarhet och beredskap.

Ko, vindkraftverk och solpaneler. Foto.

Elsmart mat

Klimatsmart mat har vi pratat om länge. Men i dagens verklighet, med elpriser som oroar de flesta för det mesta, funderar nog många också på vilken mat som är elsmart. Är klimatsmart mat och elsmart mat samma sak? Och om höga elpriser är här för att stanna – påverkar det våra matvanor framåt? Hör Cecilia Sassa Corin från Hushållningssällskapet Västra, Karl-Johan Bergstrand, Stefan Gunnarsson och Sebastian Remvig från SLU och Mattias Vesterberg från Umeå Universitet.

Policy Brief om livsmedels-beredskap

I SLU Future Foods policy brief ges råd till beslutsfattare och handläggare om hur man kan hantera livsmedelsförsörjningens sårbarhet utifrån ett beredskapsperspektiv.

Policy brief om livsmedelsberedskap

Hållbara matsystem minskar sårbarheten

Motståndskraft i form av både beredskap och klimatanpassning kan gå hand i hand. I den här 4-sidiga skriften samlar vi länkar till material, fakta och inspiration från SLU och SLU Future Food.

Mogen säd under dramatiska moln, foto.

Poddavsnitt om livsmedelsberedskap i krig, kris eller extremväder

Hur står det till med Sveriges livsmedelsberedskap? Lyssna på avsnittet av SLU Future Foods podd om hur livsmedelssystemet kan bli mindre sårbart.

Jordgloben i ett äpple. Foto

Rapport om livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv

Dagens jordbruk är importberoende, transportberoende och specialiserat och därför känsligt för samhällsstörningar. I en rapport från SLU Future Food ges en översikt över sårbarheter och möjliga lösningar.

En traktor harvar en åker, foto.

Sveriges förändrade lantbruk

Klimatförändringarna kan ge global livsmedelsbrist som innebär att produktionsförmågan i de svenska lantbruken får en central betydelse. I den här rapporten utforskas jordbrukets omvandling och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde i Sverige?

Omslagsbild från rapporten

Framtidsberättelser från lantbruket år 2030

Hur står det till med det svenska lantbruket 2030? Vilka möjligheter, problem och utmaningar skulle kunna finnas då? Rapporten från 2016 är en framtidsstudie som genomförts i samarbete mellan forsknings-plattformen Framtidens lantbruk vid SLU och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Framsida Lantbruk 2030

Klimatanpassning och extremväder

Hur ska vi odla i ett ändrat klimat? Hur ska djurhållning fungera vid torka eller höga temperaturer? SLU:s forskare tar fram åtgärder och beredskap för extrema klimat.

Seminarium om käk för kris och krig

Hur kan vi med hjälp av forskning bygga beredskapen på ett sätt som gör Sveriges livsmedelssystem mer hållbart? Liveinspelning av SLU Future Foods seminarium i Almedalen 2018.

Paneldebatt på ett podium i Almedalen. Foto.
Publicerad: 31 maj 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…