Tillsammans kan vi utvecklas

Senast ändrad: 12 januari 2023
Fyra kvinnor och en man som sitter och en del står står kring ett bord och diskuterar något.

Meny står för Metodik för näringslivets yrkesverksamma. Under SLU Menys mer än 20-åriga verksamhet har vi utvecklat metoder för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv. Idag arbetar vi främst med distansutbildning, ibland som en helhetslösning och ibland med personliga träffar som komplement.

Expertkompetens

Våra kursledare, ämnesexperter, cirkelledare och mentorer väljs bland landets främsta företrädare för sina respektive ämnesområden.

Nytänkande

Vi använder de fördelar som erbjuds i dagens teknik, anpassat till företagens behov. De senaste forskningsrönen tydliggörs och förmedlas så att de omedelbart kan omsättas i praktisk handling ute i industrin. Vad passar ert företag? Distansutbildning eller personliga möten?

Utvecklingskraft

SLU Meny riktar sig till näringslivet i Sverige. Vi stärker företagens utvecklingskraft genom att koppla samman industrin med forskarvärlden på nya sätt.

Historik

SLU Meny utvecklades år 2000 av SLU – Sveriges lantbruksuniversitet , RISE Jordbruk och livsmedel (tidigare SIK), Lunds universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar).

Vi samarbetar med KK-stiftelsen och flera olika regioner i Sverige. Med hjälp av olika utbildningsverktyg arbetar vi för ökade kontaktytor mellan forskning och livsmedelsindustri.

Från början var vi främst inriktade på livsmedelsbranschen, men idag arbetar vi med alla inriktningar i näringslivet.

Nöjda deltagare

Vi har mycket få avhopp från våra utbildningar. Det är ett säkert tecken på att våra deltagare är nöjda!


Kontaktinformation