LivestockSense för hållbarhet hos lantbruksdjur

Senast ändrad: 16 april 2021

LivestockSense går ut på att förbättra hållbarheten hos gris och fjäderfä genom att underlätta införande av informationsteknologisk teknik. Christina Lundström från RådNu är en av forskarna i projektet som pågår 2020-2022 och finansieras av Formas.

Att använda informations- och kommunikationsteknologiskt baserade verktyg i lantbruket är avgörande för att EU ska bli internationellt konkurrenskraftigt, socialt inkluderande och klimatneutralt fram till 2050, målet som fastställts i EU:s Green Deal.

Även om avancerade IKT-lösningar förbättrar djuruppfödningens miljömässiga och ekonomiska livskraft, kräver utvecklingen av hållbar djuruppfödning fortfarande att socioekonomiska och kulturella hinder undanröjs, vilket förhindrar vidare användning av ICT-verktyg.

Därför är LivestockSense huvudmål att
- förbättra ekonomiska och miljömässiga livskraftsförhållanden för djuruppfödning genom tillämpning av avancerad informations- och
kommunikationsteknik 
- identifiera/ta bort sociala hinder för antagande av teknik för att uppnå en bredare användning av IKT på gårdar.

Detta kommer att uppnås genom att välja och leverera ett antal gårdar i
fem viktiga geografiska områden i Europa med verktyg för Precision Livestock Farming.

Sammanfattningsvis kommer LivestockSense att implementeras för att

- förstå orsakerna till den begränsade användningen av IKT-verktyg,
- utforska lantbrukarnas attityder gentemot Precision Livestock Farmingsystem,
- dokumentera lantbrukarnas informationsbehov,
- utvärdera deras kunskap om beslutsprocesser om information som tillhandahålls av ICT-verktyg, och
- stödja lantbrukare i anpassning till Precision Livestock Farming genom workshop, mentorskap och en webbaserad
applikation med ett öppet Application Programming Interface (API).


Kontaktinformation

Christina Lundström, Projektkoordinator
Rådgivare vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara