LivestockSense för hållbarhet hos lantbruksdjur

Senast ändrad: 26 januari 2022

LivestockSense går ut på att förbättra hållbarheten hos gris och fjäderfä genom att underlätta införande av informationsteknologisk teknik. Christina Lundström från SLU RådNu är en av forskarna i projektet som pågår 2020-2022 och finansieras av Formas.

Att använda informations- och kommunikationsteknologiskt baserade verktyg i lantbruket är avgörande för att EU ska bli internationellt konkurrenskraftigt, socialt inkluderande och klimatneutralt fram till 2050, målet som fastställts i EU:s Green Deal.

Även om avancerade IKT-lösningar förbättrar djuruppfödningens miljömässiga och ekonomiska livskraft, kräver utvecklingen av hållbar djuruppfödning fortfarande att socioekonomiska och kulturella hinder undanröjs, vilket förhindrar vidare användning av ICT-verktyg.

Därför är LivestockSense huvudmål att
- förbättra ekonomiska och miljömässiga livskraftsförhållanden för djuruppfödning genom tillämpning av avancerad informations- och
kommunikationsteknik 
- identifiera/ta bort sociala hinder för antagande av teknik för att uppnå en bredare användning av IKT på gårdar.

Detta kommer att uppnås genom att välja och leverera ett antal gårdar i
fem viktiga geografiska områden i Europa med verktyg för Precision Livestock Farming.

Sammanfattningsvis kommer LivestockSense att implementeras för att

- förstå orsakerna till den begränsade användningen av IKT-verktyg,
- utforska lantbrukarnas attityder gentemot Precision Livestock Farmingsystem,
- dokumentera lantbrukarnas informationsbehov,
- utvärdera deras kunskap om beslutsprocesser om information som tillhandahålls av ICT-verktyg, och
- stödja lantbrukare i anpassning till Precision Livestock Farming genom workshop, mentorskap och en webbaserad
applikation med ett öppet Application Programming Interface (API).